Dům dětí a mládeže, Teplická Děčín 4
Svaz učieleů tance